• 18
 • 31
 • 19
 • 18
 • 17
 • 18
 • 15
 • 18
 • 18
 • 13
 • 28
 • 31
 • 18
 • 14
 • 16
 • 31
 • 18

Pravidla moderního pětiboje

Moderní pětiboj je sportovní víceboj, který se skládá z pěti samostatných disciplín. Výkony v jednotlivých disciplínách jsou hodnoceny podle bodovacích tabulek. Závodník, který v konečném součtu získá nejvyšší počet bodů, je vítězem pětibojařské soutěže.

Šerm kordem

Utkání se odehrávají na planši o rozměrech 14 x 1,5 m. V individuálním závodě probíhá soutěž systémem "každý s každým" na jeden vítězný zásah. Pokud v časovém limitu jedné minuty nikdo nezvítězí, jsou oba soupeři považováni za poražené. Vítězství v 70 % duelů znamená 1000 pětibojařských bodů. Při klasické finálové soutěži s 36 účastníky má jedno vítězství hodnotu 24 bodů. Tento bodový rozdíl představuje v závěrečném běhu časovou diferenci 6 s. Ve štafetovém závodě má každý člen družstva stanoveno pořadí v týmu a utkává se pouze se shodně nasazenými soupeři z ostatních týmů, a to na 1-4 zásahy podle počtu zúčastněných týmů. Opět 70% všech vítězných zásahů přinese týmu 1000 bodů, hodnota jednoho vítězství závisí na počtu týmů v soutěži a většinou se pohybuje okolo 12 bodů. Ostatní pravidla jsou shodná s individuální soutěží.

Plavání

Individuální soutěž obsahuje disciplínu 200 m volný způsob podle pravidel plavecké federace FINA. Hranici 1000 pětibojařských bodů odpovídá pro obě kategorie čas 2:30,00. Každých 0,33 s má hodnotu 4 bodů odpovídající v závěrečném běhu časovému handicapu 1 s. V závodě štafet se plave disciplína 3x100 m v. zp. a hranice 1000 bodů je 3:15,00. Ve smíšené štafetě se plave 2x100m v. zp a 1000 bodů je čas 2:30,00. Soutěže mohou probíhat pouze na bazénech splňující standardy FINA, resp. UIPM.

Jízda na koni

Obsahem této disciplíny je parkúrové skákání. Závodník má v rámci soutěže za úkol překonat parkúr s 12 překážkami, resp. 15 skoky. Dle pravidel UIPM musí parkúr obsahovat v seniorské kategorii minimálně 7 skoků vysokých 120 cm, což odpovídá jezdecké úrovni stupně "L". Koně dodává do soutěže pořadatel a závodníkům jsou přiřazeni losem. Před vlastní soutěžní jízdou má závodník 20 minut na seznámení s koněm včetně pěti zkušebních skoků. Bezchybné absolvování parkúru v časovém limitu je ohodnoceno 1200 pětibojařskými body. Všechny chyby na parkúru a překročení časového limitu je penalizováno ztrátou bodů dle stanovených tabulkových hodnot (např. porušení obrysu překážky: -40 bodů, odmítnutí poslušnosti koně: -40 bodů, pád koně či jezdce: -40 bodů, překročení časového limitu o 1s: -4 body atd.). V závodě štafet obsahuje parkúr 9 samostatných skoků, které absolvuje každý člen týmu na svém vylosovaném koni. Jízda probíhá systémem štafety s předávkou v předávacím území. Chyby jsou opět penalizovány podle příslušných tabulek.

Kombinovaná disciplína: střelba+běh

Spojuje dvě disciplíny - střelbu z laserové pistole a běh - do jedné společné části obdobně jako v biatlonu. O profilu tratě a jejím povrchu rozhoduje pořadatel, který musí dodržet pravidla o maximálním stoupání, celkovém převýšení a minimální délce jednoho okruhu. Závodníci startují do této části handicapovým systémem, časové odstupy jsou vypočítány na základě výsledků dosažených v předchozích třech disciplínách (šermu, plavání a jízdě na koni). Celková délka běžecké tratě je 3200m a je rozdělena do čtyř osmisetmetrových úseků. Před každým běžeckým úsekem absolvují závodníci na speciálně zkonstruované střelnici střeleckou položku do terče o průměru 59,5mm vzdáleného 10m. Maximální časový limit na každou sérii je 50 vteřin, během nichž mají pětibojaři za úkol zasáhnout v co nejkratším čase 5x určený cíl. Počet ran není omezen, čas strávený na střelnici a běžecké trati se sčítá. Za celkový čas 13:20 získává pětibojař 2000 b., každá vteřina nad anebo pod tuto hranici odpovídá 4b. Pořadí v cíli „kombinované disciplíny“ odpovídá celkovému pořadí v pětibojařském závodě. Ve štafetových soutěžích absolvuje každý člen týmu vždy trať 2x800m se dvěmi střeleckými položkami.

„Spojení střelby a běhu do jediné kombinované části neznamená, že program moderního pětiboje byl zredukován na čtyři disciplíny. Všech pět samostatných disciplín je v pětibojařské soutěži stále vyváženě zastoupeno, i když je program rozdělen jen do čtyř částí. Obdobně je tomu i v triatlonu, resp. biatlonu. Také tato odvětví jsou považována za multidisciplinární, přestože soutěž probíhá bez přerušení v jediné části. Hlavní výhodou zavedení kombinované disciplíny je zkrácení délky trvání pětibojařských soutěží pro závodníky i diváky a výrazné zvýšení atraktivity moderního pětiboje.“ (Oficiální vyjádření představitelů mezinárodní federace k úpravě soutěžního programu).
Kombinovaná disciplína je novým oficiálním soutěžním formátem moderního pětiboje od 1. 1. 2009.

 

 Informace jsou převzaty z oficiálních stránek Českého svazu moderního pětiboje.

Partnerské a spolupracující organizace

POKr Město Kralupy nad Vltavou

Kontakt

Sídliště Hůrka 1046, Kralupy nad Vltavou 278 01
(provozovna Sazka)

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • +420 606 833 185