Spojuje dvě disciplíny – střelbu z laserové pistole a běh – do jedné společné části. O profilu tratě a jejím povrchu rozhoduje pořadatel, který musí dodržet pravidla o maximálním stoupání, celkovém převýšení a minimální délce jednoho okruhu. Závodníci startují do této části handicapovým systémem, časové odstupy jsou vypočítány na základě výsledků dosažených v předchozích třech disciplínách (šermu, plavání a jízdě na koni). Celková délka běžecké tratě je 3000m a je rozdělena do pěti 600m úseků. Po každém běžeckém úseku absolvují závodníci na speciálně zkonstruované střelnici střeleckou položku do terče o průměru 59,5mm vzdáleného 10m. Maximální časový limit na každou sérii je 50 vteřin, během nichž mají pětibojaři za úkol zasáhnout v co nejkratším čase 5x určený cíl. Počet ran není omezen, čas strávený na střelnici a běžecké trati se sčítá. Za celkový čas 13:20 získává pětibojař 500 b., každá vteřina nad anebo pod tuto hranici odpovídá 1bodu. Pořadí v cíli „kombinované části“ odpovídá celkovému pořadí v pětibojařském závodě.
Ve štafetových soutěžích absolvuje každý člen týmu vždy trať 3x600m se dvěmi střeleckými položkami.

Spojení střelby a běhu do jediné kombinované části neznamená, že program moderního pětiboje byl zredukován na čtyři disciplíny. Všech pět samostatných disciplín je v pětibojařské soutěži stále vyváženě zastoupeno, i když je program rozdělen jen do čtyř částí. Obdobně je tomu i v triatlonu, resp. biatlonu. Také tato odvětví jsou považována za multidisciplinární, přestože soutěž probíhá bez přerušení v jediné části. Hlavní výhodou zavedení kombinované části je zkrácení délky trvání pětibojařských soutěží pro závodníky i diváky a výrazné zvýšení atraktivity moderního pětiboje.

(Oficiální vyjádření představitelů mezinárodní federace k úpravě soutěžního programu).
Kombinovaná část je novým oficiálním soutěžním formátem moderního pětiboje od 1. 1. 2009.

Umícháno v OnlineLab.cz
Chcete podobné stránky? Dejte nám vědět!