Sportovně talentovaná mládež

Systém zabezpečení sportovní přípravy sportovně talentované mládeže (STM) v moderním pětiboji

Základním článkem systému jsou tréninková centra „Sportovní centra mládeže – SCM“ a „Sportovní střediska – SpS“ financovaná z dotací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT), popř. vlastními zdroji ČSMP. Posláním tréninkových center v moderním pětiboji je plnění úkolů souvisejících s podporou sportovní  přípravy talentovaných sportovců ve věku 9-21 let (ve výjimečných případech mohou být do mládežnického systému zařazeni sportovci až do 23 let). Úkolem je vybrat podle stanovených kritérií skupinu perspektivních sportovců ve věku od 9 do 21 let, kteří mají předpoklady být konkurenceschopní na mezinárodní úrovni. Vytvořit této skupině ekonomicko-organizační podmínky pro zabezpečení sportovní přípravy, a to nad rámec jejich zajištění ve sportovním oddíle či klubu. Diferencovat podporu s přihlédnutím k míře jejich předpokladů a sportovním výsledkům.

Hlavními východisky pro stanovení postupu v péči o STM v působnosti ČSMP na rok 2019 jsou:  
a) dokument Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT ČR) Vyhlášení dotačního neinvestičního programu státní podpory Sportovně talentované mládeže na období roku 2019 – „Výzva TALENT 2019 (Č. j.: MSMT-36587/2018-2)“,
b) Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované mládeže (STM) v moderním pětiboji na období 2015 až 2017,
c) Projekt: Sportovně talentovaná mládež 2018, který navazuje na původní koncepci zabezpečení přípravy STM schválenou pro předchozí období,
d) „Hodnocení efektivity činnosti mládežnických center v moderním pětiboji v letech 2006 – 2010“, resp. „Hodnocení STM v letech 2011 – 2018“.

Hlavním cílem přijatých principů je průběžné doplňování vyšších článků, reprezentačních týmů juniorů a seniorů perspektivními mladými sportovci, kteří mají šanci úspěšně reprezentovat ČR ve světové konkurenci.

Více informací najdete na webových stránkách MŠMT.

Umícháno v OnlineLab.cz
Chcete podobné stránky? Dejte nám vědět!