Sportovně talentovaná mládež

Systém zabezpečení sportovní přípravy sportovně talentované mládeže (STM) v moderním pětiboji

Základním článkem systému jsou tréninková centra „Sportovní centra mládeže – SCM“ a „Sportovní střediska – SpS“ financovaná z dotací Národní sportovní agentury (NSA), popř. vlastními zdroji ČSMP. Posláním tréninkových center v moderním pětiboji je plnění úkolů souvisejících s podporou sportovní  přípravy talentovaných sportovců ve věku 9-21 let (ve výjimečných případech mohou být do mládežnického systému zařazeni sportovci až do 23 let). Úkolem je vybrat podle stanovených kritérií skupinu perspektivních sportovců ve věku od 9 do 21 let, kteří mají předpoklady být konkurenceschopní na mezinárodní úrovni. Vytvořit této skupině ekonomicko-organizační podmínky pro zabezpečení sportovní přípravy, a to nad rámec jejich zajištění ve sportovním oddíle či klubu. Diferencovat podporu s přihlédnutím k míře jejich předpokladů a sportovním výsledkům.

Hlavními východisky pro stanovení postupu v péči o sportovně talentovanou mládež (STM) v působnosti Českého svazu moderního pětiboje (ČSMP) na rok 2023 jsou:

  1. dokument Národní sportovní agentury (NSA) v rámci dotačního neinvestičního programu Výzva 25/2022 Podpora sportovních organizací svazového charakteru 2023 – Péče o talentovanou mládež věkové kategorie 6 až 23 let,
  2. Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované mládeže (STM) v moderním pětiboji na období 2015 až 2017,
  3. Projekt: Sportovně talentovaná mládež 2018, 2019, 2020, 2021 a 2022.

Více informací najdete na webových stránkách MŠMT.

Umícháno v OnlineLab.cz
Chcete podobné stránky? Dejte nám vědět!